Nord-West-Media TV: News
Sonntag, 22.01.2017
Aufmerksamer Nachbar entdeckt Feuer im Wohnhaus

29.04.2011 | 00:00 Uhr | ID: 1725

Ort: NDS / Hoogstede / Grafschaft Bentheim

Aufmerksamer Nachbar entdeckt Feuer im Wohnhaus| |